Exterra

ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า

ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า คือ วิธีการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่ สามารถในการตรวจจับและกำจัดปลวกได้ดีกว่าระบบเหยื่อล่ออื่น ๆ มี สาร "FOCUS" ในสถานีเหยื่อล่อปลวก จะปล่อยก๊าส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อดึงดูดปลวก เข้าสู่กับดัก ทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ไม่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ของ NOHSC (National Occupational Health and Safety Commission) ประเทศออสเตรเลีย และได้รับอนุญาตจากคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการติดตั้ง

  เอ็กเทอร์ร่า เริ่มต้นจากใต้ดิน ขั้นตอนแรกในการติดตั้งเอกซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานเอกซ์เทอร์ร่าลงในดินจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกเดินผ่านในการออกหาอาหาร ภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าบรรจุไม้เรียกว่า "Timber" ซี่งเป็นอาหารที่ปลวกชอลและไม่มีพิษ
สามารถใช้เอกซ์เทอร์ร่าภายในตัวบ้านได้ กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก สถานี เอกซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโดยบรรจุเหยื่อเรียกว่า " Requie
ปลวกติดกับดัก เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมากมันจะมากิน Timber ซึ่งบรรจุอยู่ภายใน สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า และ ออกแบบให้สามารถตรวจดูปลวกได้ง่าย และ ไม่รบกวนปลวกแต่อย่างใด
บรรจุ Requiem ในการกำจัดปลวก เหยื่อกำจัดปลวก "Requiem" จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากพบว่ามีปลวก การบรรจุ Requiem ภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าจะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลายรู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน Requiem ภายในสถานี และนำ Requiem กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่น ๆ ในรัง ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะเลิกกิน Timber และหันมากินแต่ Requiem แทน เนื่องจากรสชาติของมันเป็นสิ่งที่ปลวกชื่นชอบมากกว่า และพวกมันจะเอา Requiem กลับไปแบ่งกันที่รัง และ Requiem จะกำจัดปลวกอย่างช้า ๆ และจะทยอยตายไป โดยที่ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าอาหารที่พวกมันกินอยู่นั้นคือต้นเหตุของการล้มตาย และ อีกไม่นานปลวกทั้งรังก็จะพากันลมตายหมด แต่ Requiem จะไม่เป็นพิษและสัตว์เลี้ยงของคุณแม้แต่น้อย เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัดโดย Requiem ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timber อีกครั้งสำหรับกรณีที่ใช้สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบ่นดิน เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานี เหล่านี้ออกโดยยังมีการติดตั้งสถานี เอกซ์เทอร์ร่าแบบบนดินตามจุดต่าง ๆ รอบตัวบ้านต่อไป เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ที่อาจทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต

FOCUS คืออะไร

Focus คือ อาหารธรรมชาติที่ไม่มีสารพิษเจือปนโดยการใส่ focus จำนวนหนึ่งภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าซึ่งติดตั้งในดินรอบตัวบ้าน Focus พวกนี้จะปล่อยจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถ มองเห็นด้วยตาเปล่า ลงในดินวิธีนี้เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซต์ (Co2) ลงในดิน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดปลวกเข้ามาในสถาน