แมลงเม่า คือที่มาของตัวปลวกนั่งเอง

แมลงเม่า เป็น แมลงที่จะมาในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปฤดูฝน โดยแมลงเม่านี้จะบินเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งปกติแล้วแมลงเม่าที่โตเต็มวัยจะไม่อันตรายเท่ากับตัวอ่อนแมลงเม่า เนื่องจากตัวอ่อนแมลงเม่า จะคอยกินพวกเปลือกไม้ เสื้อผ้า และพวกอาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น นอกจากนี้ แมลงเม่ายังเป็นต้นตอของสาเหตุที่ทำให้มีปลวกอีกด้วย โดยแมลงเม่า = ปลวกที่มีปีก

แมลงเม่ามาจากไหน

แมลงเม่าส่วนใหญ่จะมาจากรังที่อยู่ตามต้นไม้ที่มีรูโพรง และรังใต้ดิน เมื่อแมลงเม่าบินเข้ามาในบริเวณบ้านแล้ว นั่นหมายความว่า แมลงเม่าต้องการที่จะขยายพันธุ์ โดยมันจะเริ่มจากการ เข้าหาแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม นอกจากนี้ แมลงเม่ายังมีความไวต่อแสง ไม่ว่าจะเป็น แสงจากไฟที่เราก่อ แสงจากหลอดไฟ แหล่งกำเนิดแสงทุกชนิด นอกจากจะดึงดูดพวกแมลงเม่าแล้ว ยังสามารถดึงดูดแมลงประเภทอื่นด้วย เช่น แมลงก้นกระดก ยุง หรือแม้แต่ด้วง การที่แมลงเม่าบินเข้ามาในบ้านนั้น เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าบ้านของท่านเป็นแหล่งอาหารที่เหมาะสมของมัน เมื่อมันหาที่ลงได้แล้ว และเริ่มทำการผสมพันธุ์ แมลงเม่าจะสลัดปีกของมัน และทำรังในบ้านของท่าน ไม่ว่าจะเป็นใต้ดิน ในกำแพง หรือแม้แต่บนเพดาน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา นั่นก็คือปัญหาปลวกขึ้นบ้าน เพราะฉะนั้น การที่เราจะระบุว่าแมลงเม่ามาจากไหน ให้เราเริ่มจากการสังเกตต้นไม้รอบๆบ้านก่อน จากนั้นก็สำรวจรูโพรง แต่หากอยากป้องกันไว้ก่อนก็สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญมารมควันในพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีแมลงเม่าอยู่ก่อนก็ได้ ทั้งนี้การที่จะรมควันควรสำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันการสูญเสีย และความผิดพลาดทางเทคนิค

วงจรชีวิตปลวก(แมลงเม่า)

แมลงเม่าจะมีเวลาในการใช้ชีวิต 5 ช่วงด้วยกัน โดยแต่ละช่วง ก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดย แต่ละช่วงอธิบายได้ดังนี้

ช่วงที่เป็นไข่

ช่วงที่เป็นไข่ แมลงเม่าจะเกิดมาจากนางพญาปลวก ซึ่งนางพญาปลวกสามารถวางไข่ได้ที่ละหลายฟองและนางพญาสามารถมีอายุยืนได้ถึง 25 ปี โดยทั้งชีวิตของนางพญาปลวก จะสามารถวางไข้ได้มากถึง 18 ล้านฟอง ซึ่งไข่ที่นางพญาปลวกวางจะอยู่ลึกลงไปในดินประมาณ 10 – 300 ซม. ลักษณะของไข่จะเป็นสีขาว บางอันสีน้ำตาล เกาะกลุ่มกัน ระยะเวลาฟักตัวจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยจะมีช่วงฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์

ช่วงที่เป็นตัวอ่อน

ฃระยะเวลาที่แมลงเม่าเป็นตัวอ่อน มีลักษณะ มีสีขาว โปร่งแสง มีขา 6 ขา ลำตัวมี 3 ส่วน มีหนวด บนหัว 2 เส้น และตัวนิ่ม  เมื่ออยู่ในช่วงตัวอ่อนมันจะมีการลอกคราบ เป็นช่วงๆ จนกว่ามันจะกลายเป็นปลวกงาน ในช่วงเป็นตัวอ่อน มันจะไม่อันตรายกับทรัย์สินของเราเนื่องจากมันไม่สามารถหาอาหารเองได้ ต้องอาศัยการแบ่งอาหารจากปลวกงาน ปกติเราจะไม่เห็นตัวอ่อนของปลวก นอกจากบ้านได้รับผลกระทบจากปลวกอย่างหนัก ปลวกทุกตัวจะเร่มต้นจากการเป็นปลวกงานก่อน และจะเกิดการวิวัฒนาการไปเป็นปลวกทหาร หรือ แมลงเม่า ตามที่นางพญาปลวกต้องการ โดยใช้สารฟีโรโมนในการช่วยให้วิวัฒนาการ

ช่วงที่เป็นปลวกงาน

เป็นช่วงที่ร่างกายของปลวกมีการเปลี่ยนแปลง โดยหัวของปลวกจะใหญ่ขึ้น ตัวมีสีขาว หนวดตั้งตรง ปลวกงานจะทำหน้าที่สร้างรังและหาอาหารมาให้ปลวกประเภทอื่นๆในรัง โดยให้ความสำคัญกับนางพญาที่สุด นอกจากนี้ ปลวกงานบางตัวยังสามารถวิวัฒนาการไปเป็นปลวกทหารตามความต้องการของนางพญาอีกด้วย ปกติแล้วปลวกงานไม่ค่อยชอบแสง จึงทำให้เราพบเห็นได้น้อยมาก นอกจากเราจะไปเปิดดูใต้ผนังหรือใต้ดินที่มันอาศัยอยู่ ปลวกงานสามารถหาอาหารได้ไกล ถึง เกือบ 2 กม. การที่เราพบเจอปลวก บางทีรังมันอาจอยู่ที่อื่น แล้วมาหาอาหารแถวบ้านคุณก็เป็นได้

ช่วงที่เป็นปลวกทหาร

ปลวกงานเป็นอาหารสำหรับนักล่าหลายชนิดในธรรมชาติ เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีปลวกทหาร เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ล่าทางธรรมชาติ และเพื่อปกป้องนางพญาปลวก นอกจากนี้ปลวกทหารยังตัวใหญ่กว่าปลวกงานทั่วไป อีกทั้งยังมีสีที่ต่างไปด้วย โดยส่วนหัวจะมีสีส้ม มีปากเป็นเขี้ยวที่ใหญ่ หากเราพบเจอปลวกทหารภายในบ้าน ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าบ้านของเราได้มีปลวกมาทำรังเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่เป็นแมลงเม่า

ช่วงที่ปลวกเริ่มกลายเป็นแมลงเม่า เราต้องเพิ่มการระวังในบ้านของเรามากขึ้น เนื่องจาก เป็นสัญญาณว่าปลวกได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในบ้าน และได้ขยายพันธุ์เพิ่มเรียบร้อยแล้ว แมลงเม่าชอบแสงและอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งแมลงเม่าจะรวมตัวกันในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนเพียง 30 นาที เท่านั้น ก่อนจะใช้เวลาในการ สลัดปีก ผสมพันธ์ และสร้างรังใหม่